AKTUALNOŚCI

Polisa ubezpieczenia

Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządcy Nieruchomości została podpisana na kolejny rok na sumę gwarancyjna w wysokości 100 000 ...
Więcej

Zmiana adresu do korespondencji

Szanowni Państwo, informujemy, że uległ zmianie adres do korespondencji, w związku z tym prosimy o kierowanie pism na adres ul. Górczewska 224 / 214, 01-460 Warszawa
Więcej

O TM & PROPERTY

Jesteśmy dynamiczną firmą zarz±dzaj±c± Wspólnotami Mieszkaniowymi. Wiemy, jak ważne jest własne mieszkanie, dlatego oferujemy Państwu bezpieczeństwo oraz racjonalne zarzadzanie powierzonymi środkami finansowymi.

Naszym obowiązkiem jest dbałołć o stan techniczny nieruchomości zarz±dzanych, utrzymanie czystości i opieka nad terenami zielonymi. Ponadto prowadzimy niezbędną dokumentację techniczn±, księgową i prawną. Reprezentujemy Wspólnotę Mieszkaniow± na zewnątrz oraz organizujemy zebrania Właścicieli i Zarządu Wspólnoty.
O firmie

Zaloguj się do strefy mieszkańców